FC Gorodeya 2018

BACK TO LOTYH
Football Metadata Analysis 
WINNING PLAYERS
  
MINUTES
  
MATCHES
 

 
1. Sergey Usenya
-01
2. Milan Jeremic
-01
3. Siamion Shastsilouski
-01
4. Sergey Pushnyakov
-01
5. Nikolai Romanyuk
-01
6. Artem Kiyko
-02
7. Vladislav Vasilychek
-02
8. Pavel Plaskonny
-02
9. Dmitry Parkhachev
-03
10. Kirill Pavlyuchek
-03
11. Ghukas Poghosyan
-03
12. Dmitriy Ignatenko
-03
13. Ivan Petrovic
-03
14. Pavel Nazarenko
-03
15. Mikhail Bashilov
-03
16. Aleksandr Poznyak
-03
17. Dmitriy Lebedev
-03
18. Andrey Voronkov
-03
  
1. Aleksandr Poznyak
0270
2. Mikhail Bashilov
0270
3. Pavel Nazarenko
0270
4. Dmitriy Ignatenko
0270
5. Kirill Pavlyuchek
0270
6. Ivan Petrovic
0256
7. Dmitriy Lebedev
0219
8. Andrey Voronkov
0201
9. Pavel Plaskonny
0180
10. Vladislav Vasilychek
0180
11. Ghukas Poghosyan
0166
12. Nikolai Romanyuk
0090
13. Siamion Shastsilouski
0090
14. Dmitry Parkhachev
0071
15. Sergey Pushnyakov
0063
16. Sergey Usenya
0046
17. Artem Kiyko
0037
18. Milan Jeremic
0035
  
1. Andrey Voronkov
03
2. Dmitriy Lebedev
03
3. Aleksandr Poznyak
03
4. Mikhail Bashilov
03
5. Pavel Nazarenko
03
6. Ivan Petrovic
03
7. Dmitriy Ignatenko
03
8. Ghukas Poghosyan
03
9. Kirill Pavlyuchek
03
10. Dmitry Parkhachev
03
11. Pavel Plaskonny
02
12. Vladislav Vasilychek
02
13. Artem Kiyko
02
14. Nikolai Romanyuk
01
15. Sergey Pushnyakov
01
16. Siamion Shastsilouski
01
17. Milan Jeremic
01
18. Sergey Usenya
01
 


 
GOALS
  
YELLOW CARDS
  
RED CARDS
 

 
1. Dmitriy Lebedev
01
  
1. Dmitriy Ignatenko
02
2. Dmitriy Lebedev
01
3. Pavel Plaskonny
01
4. Ivan Petrovic
01
5. Kirill Pavlyuchek
01
  
   
 


 
YEAR OF BIRTH
  
UNDERRATED PLAYERS
  
PERSPECTIVE PLAYERS
 

 
1. Kirill Pavlyuchek
1984
2. Nikolai Romanyuk
1984
3. Dmitry Parkhachev
1985
4. Pavel Plaskonny
1985
5. Dmitriy Lebedev
1986
6. Sergey Usenya
1988
7. Milan Jeremic
1988
8. Dmitriy Ignatenko
1988
9. Andrey Voronkov
1989
10. Sergey Pushnyakov
1993
11. Ivan Petrovic
1993
12. Mikhail Bashilov
1993
13. Siamion Shastsilouski
1994
14. Ghukas Poghosyan
1994
15. Vladislav Vasilychek
1994
16. Aleksandr Poznyak
1994
17. Pavel Nazarenko
1995
18. Artem Kiyko
1996
  
1. Milan Jeremic
-16
2. Sergey Usenya
-15
3. Artem Kiyko
-11
4. Sergey Pushnyakov
-11
5. Siamion Shastsilouski
-10
6. Nikolai Romanyuk
-07
7. Dmitry Parkhachev
-05
8. Vladislav Vasilychek
-03
9. Pavel Plaskonny
-01
10. Ghukas Poghosyan
00
11. Kirill Pavlyuchek
05
12. Ivan Petrovic
07
13. Dmitriy Ignatenko
08
14. Dmitriy Lebedev
10
15. Andrey Voronkov
10
16. Pavel Nazarenko
11
17. Mikhail Bashilov
13
18. Aleksandr Poznyak
15
  
1. Aleksandr Poznyak
15
2. Pavel Nazarenko
14
3. Mikhail Bashilov
10
4. Vladislav Vasilychek
05
5. Ivan Petrovic
05
6. Dmitriy Ignatenko
04
7. Ghukas Poghosyan
03
8. Andrey Voronkov
01
9. Artem Kiyko
01
10. Siamion Shastsilouski
00
11. Dmitriy Lebedev
-02
12. Kirill Pavlyuchek
-04
13. Sergey Pushnyakov
-05
14. Pavel Plaskonny
-05
15. Sergey Usenya
-10
16. Nikolai Romanyuk
-10
17. Dmitry Parkhachev
-11
18. Milan Jeremic
-11
 
lotyh.com
Zlyhania trhovej ekonomiky Perspektívne technológie TOP 20 Sport TV Slovakia


Orlando Pirates Players Rating FC Barcelona Players Rating Bayern Munchen Players Rating VVV Venlo Players Rating


Berlin, Pergamon Museum
Germany
Raztoka
Slovakia
Sihla
Slovakia
Drabsko v zime
Slovakia
Hersonissos, Star Beach Water Park
Greece
Beijing, Donghuamen Night Food Street
China
Filipovo
Slovakia
Podsip
Slovakia
Orientshow
www.belgof.sk - News UZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio