FC Gorodeya 2018

BACK TO LOTYH
Football Metadata Analysis 
WINNING PLAYERS
  
MINUTES
  
MATCHES
 

 
1. Milan Jeremic
-01
2. Mikhail Bashilov
-01
3. Vladislav Vasilychek
-02
4. Bojan Dubajic
-03
5. Artem Kiyko
-03
6. Dmitry Parkhachev
-04
7. Sergey Usenya
-04
8. Yuriy Volovik
-04
9. Siamion Shastsilouski
-04
10. Sergey Pushnyakov
-04
11. Ghukas Poghosyan
-05
12. Aleksandr Poznyak
-05
13. Pavel Plaskonny
-05
14. Nikolai Romanyuk
-05
15. Andrey Voronkov
-05
16. Dmitriy Ignatenko
-06
17. Kirill Pavlyuchek
-07
18. Pavel Nazarenko
-07
19. Dmitriy Lebedev
-07
20. Ivan Petrovic
-08
  
1. Kirill Pavlyuchek
1440
2. Pavel Nazarenko
1378
3. Dmitriy Ignatenko
1344
4. Nikolai Romanyuk
1260
5. Aleksandr Poznyak
1197
6. Ivan Petrovic
1150
7. Yuriy Volovik
1098
8. Dmitriy Lebedev
1054
9. Pavel Plaskonny
1031
10. Sergey Pushnyakov
0791
11. Mikhail Bashilov
0695
12. Sergey Usenya
0648
13. Bojan Dubajic
0630
14. Ghukas Poghosyan
0537
15. Andrey Voronkov
0535
16. Siamion Shastsilouski
0428
17. Artem Kiyko
0264
18. Vladislav Vasilychek
0180
19. Dmitry Parkhachev
0094
20. Milan Jeremic
0035
  
1. Pavel Nazarenko
16
2. Kirill Pavlyuchek
16
3. Dmitriy Ignatenko
15
4. Nikolai Romanyuk
14
5. Pavel Plaskonny
14
6. Aleksandr Poznyak
14
7. Ivan Petrovic
14
8. Dmitriy Lebedev
13
9. Sergey Pushnyakov
13
10. Yuriy Volovik
13
11. Andrey Voronkov
11
12. Ghukas Poghosyan
11
13. Sergey Usenya
11
14. Mikhail Bashilov
08
15. Siamion Shastsilouski
07
16. Bojan Dubajic
07
17. Artem Kiyko
06
18. Dmitry Parkhachev
05
19. Vladislav Vasilychek
02
20. Milan Jeremic
01
 


 
GOALS
  
YELLOW CARDS
  
RED CARDS
 

 
1. Dmitriy Lebedev
04
2. Aleksandr Poznyak
01
3. Pavel Nazarenko
01
4. Dmitriy Ignatenko
01
5. Sergey Pushnyakov
01
6. Bojan Dubajic
01
  
1. Ivan Petrovic
05
2. Dmitriy Lebedev
04
3. Mikhail Bashilov
03
4. Dmitriy Ignatenko
03
5. Nikolai Romanyuk
02
6. Pavel Plaskonny
02
7. Siamion Shastsilouski
02
8. Yuriy Volovik
02
9. Kirill Pavlyuchek
02
10. Andrey Voronkov
01
11. Aleksandr Poznyak
01
12. Pavel Nazarenko
01
13. Ghukas Poghosyan
01
  
1. Siamion Shastsilouski
01
2. Sergey Usenya
01
 


 
YEAR OF BIRTH
  
UNDERRATED PLAYERS
  
PERSPECTIVE PLAYERS
 

 
1. Kirill Pavlyuchek
1984
2. Nikolai Romanyuk
1984
3. Dmitry Parkhachev
1985
4. Pavel Plaskonny
1985
5. Dmitriy Lebedev
1986
6. Sergey Usenya
1988
7. Milan Jeremic
1988
8. Dmitriy Ignatenko
1988
9. Andrey Voronkov
1989
10. Bojan Dubajic
1990
11. Yuriy Volovik
1993
12. Sergey Pushnyakov
1993
13. Ivan Petrovic
1993
14. Mikhail Bashilov
1993
15. Siamion Shastsilouski
1994
16. Ghukas Poghosyan
1994
17. Vladislav Vasilychek
1994
18. Aleksandr Poznyak
1994
19. Pavel Nazarenko
1995
20. Artem Kiyko
1996
  
1. Milan Jeremic
-19
2. Vladislav Vasilychek
-15
3. Dmitry Parkhachev
-13
4. Artem Kiyko
-12
5. Mikhail Bashilov
-09
6. Bojan Dubajic
-09
7. Siamion Shastsilouski
-07
8. Sergey Usenya
-05
9. Ghukas Poghosyan
-03
10. Sergey Pushnyakov
00
11. Andrey Voronkov
00
12. Yuriy Volovik
01
13. Pavel Plaskonny
04
14. Aleksandr Poznyak
07
15. Nikolai Romanyuk
10
16. Dmitriy Lebedev
11
17. Dmitriy Ignatenko
13
18. Ivan Petrovic
14
19. Kirill Pavlyuchek
16
20. Pavel Nazarenko
16
  
1. Pavel Nazarenko
17
2. Aleksandr Poznyak
13
3. Ivan Petrovic
07
4. Dmitriy Ignatenko
05
5. Yuriy Volovik
04
6. Artem Kiyko
03
7. Mikhail Bashilov
03
8. Sergey Pushnyakov
02
9. Ghukas Poghosyan
02
10. Kirill Pavlyuchek
00
11. Siamion Shastsilouski
-01
12. Vladislav Vasilychek
-01
13. Nikolai Romanyuk
-02
14. Bojan Dubajic
-03
15. Dmitriy Lebedev
-03
16. Pavel Plaskonny
-05
17. Sergey Usenya
-06
18. Andrey Voronkov
-06
19. Milan Jeremic
-13
20. Dmitry Parkhachev
-16
 


lotyh.com
Zlyhania trhovej ekonomiky Perspektívne technológie Tatryana - obchody a aktivity vo všetkých obciach Slovenska Radio Montenegro


Kaizer Chiefs Players Rating FC Barcelona Players Rating AS Roma Players Rating Bayern Munchen Players Rating


Cierny Balog
Slovakia
Vilnius
Lithuania
Berlin, Pergamon Museum
Germany
Arad
Romania
Luhacovice
Czechia
Lopej
Slovakia
Drabsko v zime
Slovakia
Vysna Boca
Slovakia
Orientshow
www.belgof.sk - News UZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio